Nationalekredietvergelijker

9.1/10
732 reviews
9.1/10
732 reviews
Gratis en vrijblijvend persoonlijk advies
Dé bespaarexpert van Nederland
Onafhankelijk kantoor Maximaal voordeel
 • Gratis en vrijblijvend persoonlijk advies
 • Dé bespaarexpert van Nederland
 • Onafhankelijk kantoor Maximaal voordeel

Door het verzenden te klikken bij het door mij zojuist ingevulde formulier op deze website geef ik Finckers & Nationalekredietvergelijker.nl toestemming mij telefonisch en per e-mail te informeren over de mogelijkheden van zijn/haar producten en diensten. Tevens mogen Finckers & Nationalekredietvergelijker.nl mij op de hoogte houden via de digitale nieuwsbrief. Ik heb altijd de mogelijkheid mij hierop uit te schrijven.

Privacy- en cookieverklaring

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Uitvoering van overeenkomsten

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het adviseren en bemiddelen in financiële diensten en andere overeenkomsten zoals die door u worden aangevraagd en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten. Hiervoor verwerken we uw naam, bedrijfsnaam, contactgegevens, financiële, fiscale of overige relevante gegevens die nodig zijn voor de aanvraag en de daarbij behorende correspondentie.

Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of het sluiten of afwikkelen daarvan. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Bij het gebruik van onze website verkrijgen wij algemene bezoekgegevens. Het gaat dan om het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te pseudonismeren dan wel te anonimiseren en deze worden niet aan derden verstrekt die dat voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken.

Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze website. Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zitten) bewaren wij zo lang als ze relevant zijn voor ons.

Cookies

Als u onze website bezoekt worden cookies geplaatst op uw pc voor verschillende doelen. Deze cookies kunnen functioneel of analytisch zijn en sommige tracken uw surfgedrag. Daarom wordt voor deze laatste type cookies uitdrukkelijke toestemming aan u gevraagd. Met de plaatsing hiervan worden persoonsgegevens verwerkt, zoals het IP-adres. Zie verderop graag onze cookieverklaring waarin we uitleggen wat deze cookies precies doen en waarom ze er zijn.

Contact- of aanmeldformulier

Met onze contact- of aanmeldformulieren kunt u ons vragen stellen, aanvragen doen of bijvoorbeeld een adviesgesprek aanvragen.

Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens onder de grondslag overeenkomst. Wij bewaren deze informatie totdat we denken dat u tevreden bent met onze reactie. Heeft u een adviesgesprek aangevraagd, dan bewaren we de informatie totdat het adviesgesprek is afgehandeld en zeven jaar daarna (de wettelijke bewaartermijn).

Als u een reactie plaatst op een artikel

Indien er op een pagina het mogelijk is om een reactie te plaatsen op de artikelen die wij op onze website publiceren vragen wij om uw naam en e-mailadres. Optioneel kunt u nog de (domein)naam van uw website opgeven.

Nadat uw reactie door ons is gepubliceerd, wordt deze met uw naam als afzender, en eventueel de opgegeven domeinnaam, onderaan het artikel op onze website gepubliceerd. Het e-mailadres dat u heeft opgegeven wordt nooit gepubliceerd, maar slechts gevraagd ter verificatie van de afzender. De gegevens die u aan ons via deze weg verstrekt, bewaren wij zolang het artikel online blijft. In uitzonderlijke gevallen nemen we contact met u op via de e-mail als wij vragen hebben over uw reactie of om u van een antwoord op uw reactie te voorzien.

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

Advies.nl deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • u hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Cookie leveranciers (zie graag onze cookieverklaring).
 • IT-leveranciers en -dienstverleners.
 • De bank of hypotheekverstrekker waar wij een (offerte)aanvraag doen namens u.
 • De verzekeraar waar wij een (offerte)aanvraag doen namens u.
 • Dienstverleners waar wij mee samenwerken om uw hypotheek- of verzekeringsaanvraag te kunnen afhandelen.

Om die dienstverlening te verlenen kan Advies.nl uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Advies.nl doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van wachtwoorden;
 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging in ons kantoorpand;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de EU.

Wij werken zoveel mogelijk digitaal: oude papieren gaan door de shredder en digitale documenten zijn beveiligd.

Gebruik van cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen, zodat u herkend kunt worden. Als wij het in deze privacy- en cookieverklaring hebben over cookies, bedoelen wij daar ook vergelijkbare (volg-)technieken mee, zoals pixels.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen als u dit belangrijk vindt.

Cookies van Google LLC, Amerika

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Voor dit doel worden cookies geplaatst. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Onder meer wordt het IP-adres gepseudonimiseerd voordat dit gegeven wordt verzonden aan Google. Daarnaast hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en het is Google daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Google diensten in te zetten. De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is door ons ingesteld op 26 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens niet meer kunnen worden uitgelezen. De verwerking van jouw persoonsgegevens via Google Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen.

Daarnaast maken wij gebruik van het Tagmanagementsysteem van Google, Google Tagmanager.

Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google.

Cookies van Cloudflare, Amerika

Om onze website sneller en veiliger te maken, maken wij gebruik van Cloudflare. Cloudfare is een inhoudsnetwerk en identificeert het vertrouwd webverkeer. Lees voor meer informatie de Privacyverklaring van Cloudflare.

Cookies van Hotjar, Malta

Wij gebruiken Hotjar om de behoeftes van onze gebruikers beter te leren kennen en om onze website te verbeteren. Hotjar is een digitale service die ons hierbij helpt (bijvoorbeeld hoeveel tijd gebruikers op de website besteden, op. welke links zij klikken, wat gebruikers interesseert of juist stoort, enz.). Hotjar gebruikt cookies and andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag en de apparaten van onze gebruikers. Hieronder vallen het IP-adres (verzameld tijdens de sessie en bewaard in een niet-identificeerbare vorm), de schermgrootte van het apparaat, het type apparaat, browser informatie, geografische locatie (alleen land), en je voorkeurstaal. Hotjar bewaart deze informatie in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Hotjar is contractueel verboden om de verzamelde data te verkopen.

Bezoek voor meer informatie de ‘Over Hotjar’ sectie van de Hotjar support website.”

KLACHTEN – AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Advies.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Mocht u daar gebruik van willen maken, let dan op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Advies.nl
Sint Annastraat 282
6525 HC Nijmegen

Tevreden klanten
over Nationalekredietvergelijker

De beste situatie voor
jouw lening in 5 stappen

1

Vul het formulier in

Laat je gegevens achter via het formulier op deze pagina

2

Gratis intake

We bespreken telefonisch je mogelijkheden

3

Persoonlijke offerte

Je krijgt een persoonlijke over- of afsluitofferte

4

Gratis over- of afsluiten

Wij nemen de volledige administratieve afhandeling op ons

5

Uitbetaald

Het volledige bedrag staat op jouw rekening!

Heb je vragen?
Wij geven graag antwoord

Is het oversluiten van mijn lening bij jullie echt gratis?

Ja, het oversluiten van je lening is volledig gratis. Wij krijgen een provisie van de geldverstrekker en willen daarom niks te verdienen aan onze klanten.

Wat wordt er besproken tijdens het advies?

Tijdens het advies wordt er gekeken naar je huidige lening(en) en bespreekt de financieel adviseur waar er kansen liggen om te besparen op jouw lening lasten of looptijd. Daarnaast kunnen meteen de verhoog en samenvoeg opties worden besproken.

Hoe ziet het oversluitproces eruit?

Wanneer jij je gegevens achterlaat neemt een van onze financieel adviseurs telefonisch contact met je op. Vervolgens bekijken we jouw persoonlijke financiële situatie en gaan we voor je berekenen wat je kan besparen op je lening. We hebben enkele documenten van je nodig en vervolgens krijg je van ons een gratis offerte. Wij regelen alle administratieve zaken bij de bank en jij kan vervolgens genieten van je besparing. En het beste, het is helemaal gratis!

Hoe kan het zijn dat ik zoveel kan besparen bij het oversluiten van mijn lening?

Sommige kredietverstrekkers hebben leningen uitgegeven tegen (te) hoge rentes. Vandaag de dag zijn er veel opties om te kiezen voor een lagere rente, zelfs voor je bestaande lening. Wij gaan op zoek naar de goedkoopste rente en zorgen ervoor dat je oude lening wordt afgelost, waardoor je kan genieten van het nieuwe lage rente percentage. En dat scheelt inderdaad honderden euro's.

Ik ben nieuw in het oversluiten van financiële producten, wat kan ik nog meer oversluiten?

Er zijn ontzettend veel vaste lasten die je kan oversluiten. Consumenten kunnen hiermee honderden tot duizenden euro's besparen. Bij Oversluiten.nl kan je naast je leningen ook je hypotheek of verzekeringen oversluiten. Maar denk ook zeker aan je energieleverancier, tv en internet abonnementen en je zorgpremie!

Ik heb een notering bij het BKR, kan ik toch mijn lening oversluiten?

Heb je lopende codering bij het Bureau Krediet Registratie (BKR)? Dan kan je op dit moment helaas nog niet oversluiten via Nationalekredietvergelijker. Is je codering hersteld of afgemeld dan kan is een oversluiting soms wel mogelijk. Is je codering nog niet hersteld of afgemeld? Dan kan je jouw lening helaas niet oversluiten. Je kan nagaan of deze notering terecht is of niet. Indien je onterecht bent geregistreerd, kan je een verzoek tot correctie indienen bij de geldverstrekker van je oorspronkelijke lening.